Yağ Dokusu Kaynaklı Rejeneratif Hücre

  • Home
  • Yağ Dokusu Kaynaklı Rejeneratif Hücre

İnsan vücudunda tüm dokularda kök hücre bulunmasına nazaran yoğun olarak adipoz (yağ) dokusundan elde edilmektedir. Liposakşın ile aynı operasyon içinde hastanın kendi yağ-kök hücresinin alınıp ayırma-yıkama-konsantre etme işlemlerinden sonra hastaya tekrar geri verilmesi işlemidir. Bu amaçla kullanılan özel sistemler yağ dokusunu yıkar, ayrılan kök hücreleri zenginleştirir ve bunları tekrar karıştırarak hastaya implante edilecek grefti hazırlar. Stromal vasküler fraksiyon (SVF) hücreleri olarak da adlandırılan adipoz (yağ) doku kökenli kök ve rejeneratif hücreler grubu; mültipotent progenitörleri (yani yağ dokusu kökenli kök hücreleri), damar oluşturacak öncül hücreleri, olgun damar hücrelerini ve damar düz kas hücreleri gibi çok sayıda hücre içeren bir topluluktur. Bu hücreler, büyüme faktörlerinin seviyelerinin yükselmesini teşvik ederek yeni kan damarlarının oluşmasını ve devamlılığını sağlar, böylece greftin (nakledilen yağın) hacmi korunur ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli oksijen ve besin maddeleri sağlanmış olur.

2020 - Biotrend . Her hakkı saklıdır. Uygulama :Uludağ Yazılım