Xpert MTB/RIF

2 saatte MTB ve rifamp için

Cepheid’in GeneXpert MTB/RIF testi- kalitatif ölçüm yaparak Mycobacterium tuberculosis (MTB) ve rifampisin direnç -rifampisin direnci çoklu ilaç direnci için belirteç olabilir-tespiti için hızlı bir testtir.GeneXpert sistemi sayesinde başka hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan 2 saat içerisinde MTB/RIF sonuçları rapor edilebilir.

Hazirlama süresi: 2dk.

İnkübasyon süresi : 15dk.

Analiz süresi: 56dk.

2020 - Biotrend . Her hakkı saklıdır. Uygulama :Uludağ Yazılım