PRP Nedir?

Öncelikle şunu belirtelimki PRP kesinlikle KÖK hücre değildir.

Platelet NEDİR?

Kanın renksiz hücre parçaları olarak bilinen trombositler (kan pulcukları) vücutta kanamanın durdurulması ve damar yatağında kanın pıhtılaşması işlevini görür. Bunun yanında hücrelere bölünme emrini veren bir çok büyüme faktörünü içinde barındırır.

PRP NEDİR?

Bir tüp yardımıyla alınan kan örneğiden belirli hızda döndürülerek yukarda bahsettiğimiz kan pulcukları (trombosit veya platelet) belirli bir kısımda toplanırlar. Bu bölgeye Trombositten Zengin Plazma  veya kısaca PRP denir. Hasarlı dokulara bu kısmı eklediğimizde trombosit içerisindeki büyüme faktörleri açığa çıkar ve etraftaki hücrelere bölünmeleri için emir verir ve bu sayede hücreler bölünerek bulundukları dokunun hasarlı kısmını tamir ederler.

  • Share this post

Next Article Rejeneratif hücre ile iyileşti

2020 - Biotrend . Her hakkı saklıdır. Uygulama :Zepp Digital