Transgenomic

DHPLC Teknolojisi Denaturating High Performance Liquid Chromatography . Heteroduplex analizinde dünyada gold standard . Sekans öncesi zahmetsiz, güvenli, hızlı tarama yöntemi . PCR örnekleri herhangi bir işlemden geçirilmeden doğrudan cihaza yüklenir. DHPLC Nedir? DHPLC (Denaturing High Performance Liquid Chromatography), bilinen, bilinmeyen mutasyonların ve SNP (Single Nucleotide Polymorphism) tespitinde kullanılan, en hassas ve kesin teknolojilerden bir tanesidir.

 

Genlerin ya da gen bölgelerinin hızlı, güvenilir ve ucuz bir şekilde taranmasına olanak sağlar. Yüksek hassasiyeti ile jel bazlı ya da kapiler elektroforez bazlı sistemlerin yakalayamadığı mutasyonları veya sekans sistemlerinin tespit edemediği somatik mutasyonları tespit edebilir. Kanser ile bağlantılı genlerin büyüklüğü ve mutasyon frekanslarının düşüklüğü nedeniyle kanser mutasyonu tanısı için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sekanslama işlemi öncesi DHPLC sistemiyle yapılan ön mutasyon taraması, maliyet ve zamandan ciddi ölçüde tasarruf edilmesine olanak sağladığından DHPLC’nin dünya çapında ideal bir ’’sekans öncesi tarama’’ olarak kabül görmesini sağlamıştır. Hatta bazı ülkelerde sekans yapılmadan önce kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. DHPLC, mutasyon tarama dışında, genotiplendirme, pürifikasyon, boyutlandırma, saflık tayini vb. gibi birçok amaç için de kullanılabilmektedir. Dünya çapında kurulu yaklaşık 1200 sistemden günümüze kadar çeşitli alanlarda 1100’ün üzerinde makale yayınlanmıştır.

 

DHPLC Teknolojisi

Mutasyon veya polimorfizm içeren tek zincir DNA molekülleri, yabanıl tip bir tek zincir DNA molekülü ile hibridize edildiğinde, heteroduplexler oluşur. Bu heteroduplekslerin erime sıcaklığı homoduplekslerden daha düşüktür. Kısmi eritilmiş heterodupleksler, yabanıl tip homoduplekslerden WAVE® sisteminde kolayca ayrılabilmektedir.

 

The WAVE system is controlled by the proprietary Navigator? Software, which predictsanalytical parameters with a high accuracy for optimal fragment separation and mutationalanalysis. Data and protocols can be uploaded and shared with the scientifc community on
the www.MutationDiscovery.com web-available database Transgennomic provide dedicated solutions for discovry and detection of genetic variation, microbial analysis and oligo purification as well as a number of accessories including fragment collection and fluorescence detection. Robust data analysis, consistency in results, and convenience areSistem, mobil fazda amfipatik bir iyon (trietil-amonyum asetat, TEAA) ve organik bir çözücü (Asetonitril) kullanır. TEAA’in pozitif yüklü amonyum iyonu DNA’ya (veya RNA’ya) bağlanırken, hidrofobik etil gurupları da kolon materyaline (sabit faz) tutunur. Böylelikle kolon materyali ve nükleik asit arasında bir köprü kurulmuş olunur. Bu şekilde kolona bağlanmış olan nükleik asitlerin ayrımı, belirli bir sıcaklıkta, TEAA ile kolon arasındaki etkileşimi bozan asetonitrilin artan konsantrasyonu ile sağlanır. Sonuç olarak nükleik asitler, kolona daha zayıf bağlanan daha önce olmak koşulu ile kolondan ayrılır ve bir UV dedektör sayesinde tespit edilir.

2020 - Biotrend . Her hakkı saklıdır. Uygulama :Uludağ Yazılım