HARVEST

BMAC (Kemik İliği Aspire Konsantrasyonu)

İnsan vücudunda gerçekleşen bir hasar neticesinde yetişkin kök hücreler kanın kaynağı olan kemik iliğinden kana periyodik olarak salınır ve hasarlı bölgeye ulaşan bu hücreler rejenerasyon yetenekleri ile doğal iyileşme gerçekleştirir. İyileşmenin bazal seviyeye oranla daha hızlı gerçekleştirilebilmesi amacıyla kemik iliğinin yoğun olarak yer aldığı ileum’ dan (kalça kemiği) kemik iliği aspirasyonu yapılır. Alınan kemik iliğinden 15 dakikadan kısa bir sürede özel bir protokol ve cihaz işlemi sonrası bu yetişkin kök hücreler konsantre halde ayrıştırılarak hastada istenilen bölgeye geri verilir. Kemik, kas, kıkırdak, deri vb. birçok dokuda yenilenme bu tam potansiyelli hücre kullanım mekanizmasıyla gerçekleştirilir. Point of care olarak elde edilen bu yüksek sayıda ve canlı hücreler doğal iyileşmeyi ve yenilenmeyi sağlayarak kalıcı bir tedavi ve gençleştirici etki gösterir.

APC (Otolog Platelet Konsantrasyonu)

Vücudumuzun rejenerasyonu gerçekleştirmek amacıyla spesifik ve düzenli basamaklardan oluşan bir iyileşme kaskadı vardır. Doğal iyileşme süreci growth faktörlerin ve kök hücrelerin entegre olduğu bir matrix sistemini gerektirir.


Bu biyoaktif hücrelerin iyileşme sürecini anlamlı derecede hızlandırması klinik tedavileri için yeni bir dönem olarak kabul görmektedir.

Otolog platelet konsantrasyonu spesifik bir platelet (trombosit), büyüme faktörleri, plazma ve undifferansiye (farklılaşmamış) hücrelerden oluşan ve hasta kanından elde edilen bir kokteyl olup rejeneratif uygulamalarda önemli bir yere sahiptir. Dokuda normal seviyede olan bu hücresel yapı özel bir kit ve mikroişlemci kontrollü bir sistem protokolü sonrası 6x-8x kat yüksek bir konsantrasyonda hastada istenilen bölgeye geri verilerek hızlı bir iyileşme ve yenilenme amaçlamaktadır.

TEKNOLOJİ

Kaliteli sonuçlar elde etmek için santrifüjde sadece bir dönüşten daha fazlası gerekir.

2020 - Biotrend . Her hakkı saklıdır. Uygulama :Uludağ Yazılım